آموزش ITIL4 DSV – پارت دوم

سفر مشتری” ایجاد کننده یک درک کلی از نقاط تماس و تعامل بین ارائه دهنده خدمت و استفاده کننده خدمت است. به صورت کلی یک تجربه انتها به انتها بوده که مشتریان خدمت با یک یا بیش از یک ارائه دهنده خدمت یا محصول از طریق تعاملات خدمت و نقاط تماس برقرار می­نماید. این سفر مشتمل بر 7 گام کلیدی است که شامل:

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!