آموزش COBIT 5

COBIT، چارچوبی برای حاکمیت و مدیریت اطلاعات و فناوری بنگاه است. اطلاعات و فناوری بنگاه بدین معنی است که بنگاه صرف نظر از اینکه پردازش اطلاعات و فناوری در کجای بنگاه رخ می‌دهد، این کار را برای دستیابی به اهداف خود در جایگاه مناسب قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، اطلاعات و فناوری محدود به واحد فناوری اطلاعات سازمان نیست، اما قطعا آن را در بر می­گیرد.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!