خدمات ما

در سازمان ها نظارت و اجرای راهبردهای فاوا بر عهده بخش فناوری اطلاعات و مدیریت آن (CIO) است و از آنجا که این بخش ماهیتی خدماتی دارد، اصلی ترین مأموریت این بخش یعنی ارائه هر چه بهتر خدمات فناوری اطلاعات در سازمان، به ارائه کارا و بهنگام خدمات کسب و کار می‌انجامد. در این راستا، راهبردها و چارچوب های مرجع بین المللی موجود نیز با نام «مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات» (ITSM) شناخته می‌شوند. چارچوب های مرجع پیاده سازی ITSM بر پایه مجموعه ای از بهترین تجارب و کارکردها بنا نهاده شده، که از مهمترین آنها می توان به کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL اشاره نمود. نقطه تمایز کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL: IT Infrastructure Library از بسیاری از چارچوب‌های مشابه، که موفقیت آنرا تضمین کرده است در آنجا نهفته که این استاندارد (غیررسمی) هرچند بهترین تجارب و کارکردها را عرضه می‌دارد، دست سازمان را در انتخاب روشی که برای پیاده نمودن آن‌هادر نظر می‌گیرد، باز می‌گذارد و این امر موجب می‌شود گستره وسیعی از سازمان‌ها با نگاه به توانایی‌های خود و در حالی که راهبردهای سطح بالا را از کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات دریافت می‌کنند، به روشی مناسب برای پیاده نمودن استاندارد دست یابند. سیزده فرایند مدیریتی در بخش ارائه خدمات در کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات، پیش‌بینی شده که در چهار گروه ارتباطی، کنترلی، شفاف‌سازی و نشر دسته‌بندی می‌شوند. برخی از مزایای این چارچوب عبارتند از:


مزیت 1

همسوسازی خدمات فناوری اطلاعات با نیازمندیهای جاری و آتی کسب و کار و مشتریانش

مزیت 2

بهبود کیفیت ارائه خدمات فناوری اطلاعات

مزیت 3

کاهش هزینه‌های پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات در درازمدت

مزیت 4

بهبود رضایت ذینفعان با بکارگیری روشهای حرفه‌ای و استاندارد ارائه خدمات فاوا

منتظر چه هستید؟
سازمان خود را به راحتی بسنجید!

شرکت در سنجش سازمان دانلود فرم ارزیابی

ما عاشق دوستان جدید هستیم!