آزمون سوم ITIL4

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
20
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 شیما فتحی 100% 29
2 شیرین احدزاده قناد 0% 0