آزمون سوم ITIL4

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
20
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 . 100% 29
2 L 100% 29
3 شیما فتحی 100% 29
4 W 70% 23
5 ebrahimi_shima 60% 21
6 noosha 55% 20
7 نوشین 55% 20
8 S 40% 17
9 Babak 85% 17
10 Sina Afzaly 25% 14
11 jamshid 70% 14
12 ارسلان 60% 12
13 miu miu 60% 12
14 Negin 55% 11
15 HASAAN 10% 11
16 agrin 10% 11
17 H 50% 10
18 محمد 45% 9
19 may 35% 7
20 sadri 30% 6