آزمون سوم ITIL4

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
20
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 شیما فتحی 100% 29
2 noosha 55% 20
3 نوشین 55% 20
4 jamshid 70% 14
5 HASAAN 10% 11
6 محمد 45% 9
7 محمد 5% 1
8 hasti 5% 1
9 سیدجعفر سخائی 0% 0
10 شیرین احدزاده قناد 0% 0