آزمون دوم ITIL4

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
20
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 . 100% 20
2 من 95% 19
3 M. Sh 95% 19
4 sani 70% 14
5 M 55% 11
6 ebrahimi_shima 55% 11
7 shima 50% 10
8 Sajad Mahrami 45% 9
9 Negin 40% 8
10 m 30% 6
11 hasti 30% 6
12 sh 25% 5
13 maunit 20% 4
14 امیر اشرفی اشرفی 5% 1
15 key 0% 0
16 رضا 0% 0
17 noosha 0% 0

نظرات