آزمون دوم ITIL4

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
20
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 shima 50% 10
2 sh 25% 5
3 امیر اشرفی اشرفی 5% 1

نظرات