آزمون دوم ITIL4

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
20
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 sani 70% 14
2 shima 50% 10
3 hasti 30% 6
4 sh 25% 5
5 امیر اشرفی اشرفی 5% 1
6 noosha 0% 0

نظرات