آزمون دوم سایر کتابها

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
20
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 . 90% 18
2 سارا 60% 12
3 M 0% 0
4 ebrahimi_shima 0% 0

نظرات