آزمون ترکیبی (عمومی)

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
20
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 . 100% 20
2 Sara 90% 18
3 sh 40% 8
4 bahar 15% 3
5 M 0% 0
6 ebrahimi_shima 0% 0

نظرات