آزمون اول COBIT2019

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
20
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 . 100% 20
2 B 100% 20
3 saraomidi67 60% 12
4 jafar 55% 11
5 sh 55% 11
6 B 45% 9
7 امین 45% 9
8 مجید 35% 7
9 ali alavi zade 15% 3
10 تست 10% 2
11 hamid 5% 1
12 M 0% 0
13 ebrahimi_shima 0% 0
14 امیر اشرفی اشرفی 0% 0