آزمون اول سایر کتابها

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
20
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 . 95% 19
2 wow 90% 18
3 تستي14000101 65% 13
4 jamshid 55% 11
5 bahar 50% 10
6 Sara 45% 9
7 امیر اشرفی اشرفی 5% 1
8 M 0% 0
9 ebrahimi_shima 0% 0

نظرات