آزمون اول سایر کتابها

مدت زمان
20 دقیقه
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
20
امتیاز

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 تستي14000101 65% 13
2 jamshid 55% 11
3 امیر اشرفی اشرفی 5% 1

نظرات