• ملیحه شیخی هستم دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
  • در حال حاضر درحوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) با پژوهشگاه صنعت نفت همکاری دارم
  •  عضو بنیاد ملی نخبگان هستم و موفق به دریافت جایزه طرح پژوهشی در سال 95

بسیار علاقه مند به یادگیری هستم و معتقدم که “یادگیری هیچ گاه متوقف نخواهد شد، چرا که زندگی به مثابه استاد چیره دستی است که هرگز خیال تعلیم ما را از سر بیرون نخواهد کرد”