iranitil

فناوری اطلاعات

ITIL چیست؟

چارچوب ITIL مجموعه ای از بهروشهای (Best Practice) مرتبط با مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) است. مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به چرخه ای اطلاق میشود که از شناسایی نیاز مشتری…

ادامه مطلب

مزایای ITIL

فرصت‌های تجاری فوق العاده در حال رشد است. در کنار فرصت ها، چالش های بسیاری در رابطه با محرمانه بودن، خدمات و غیره وجود دارد که سازمان‌های فناوری اطلاعات باید…

ادامه مطلب