دکتر محمد رضا تقوا

دانشکده مدیریت و حسابداری

دکتر محمدرضا تقوا، یکی از اساتید برجسته دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه دانشیاری می باشند که متولد سال 1333 بوده و در حوزه های علمی مختلفی اعم از ITIL، COBIT، چارچوب های توسعه خدمات فناوری اطلاعات و فناروی های نوینی همچون اینترنت اشیاء و بلاک چین علاقمند می باشند. در صورت تمایل به تماس با ایشان لطفاً کلیک کنید!

عناوین دروس

کارشناسی ارشد

سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته

کارشناسی ارشد

روش شناسی ایجاد سیستم

دکتری

مدیریت توسعه خدمات فناوری اطلاعات

علایق پژوهشی

مدیریت توسعه خدمات فناوری اطلاعات، ITIL، COBIT
100%
پژوهش در حوزه IoT و فناوری های نوین
90%
پژوهش در حوزه خدمات فناوری اطلاعات
75%

سوابق تحصیلی

سال 1360

کارشناسی B.Sc، مدیریت علوم اداری

دانشگاه تهران، ایران

سال 1362

کارشناسی ارشد M.Sc، مدیریت توسعه سیستم ها

دانشگاه رن، فرانسه

سال 1370

دکتری PhD, مدیریت توسعه سیستم ها

دانشگاه رن، فرانسه

سال 1370

دکتری PhD, پژوهش در توسعه اجتماعی

دانشگاه رن، فرانسه

فعالیت های اجرایی

 1. رییس مرکز محاسبات ماشینی دانشگاه علامه طباطبایی، 1372/01/01، 1373/01/01، ایران، تهران
 2. عضو شورای انفورماتیک دانشگاه علامه طباطبایی، 1372/01/01، ایران، تهران
 3. معاون پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1381/01/01، 1382/12/29، ایران، تهران
 4. عضو موسس گروه پژوهشی مدیریت دانش مبین، 1392/01/01، ایران، تهران
 5. مدیر عامل و ریاست هیات مدیره شرکت برید سامانه نوین، 1386/01/01، 1388/01/01، ایران، تهران
 6. مدیر گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی، 1392/09/02، ایران، تهران
 7. مدیریت واحد کامپیوتر دانشکده حسابداری و مدیریت، 1379/01/01، ایران
 8. مشاور....دانشگاه در خصوص امور داده ورزی، 1381/01/01، ایران
 9. مدیر عامل و مؤسس شرکت تحقیقات و مهندسی کامپیوتر نگار وابسته به حوزه هنری، 1377/01/01، 1381/01/01، ایران، تهران
 10. مدیر سیستم های اطلاعاتی سازمان صنایع و معادن بنیاد مستضعفان و جانبازان، 1375/01/01، 1377/01/01، ایران، تهران
 11. عضو شورای تعیین دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1374/01/01، 1375/01/01، ایران، تهران

كتاب‌های تالیفی

 1. رودساز حبیب، میکائیلی فتاح، تقوی فرد محمد تقی، تقوا محمدرضا، الفت لعیا، فیضی کامران، دستنامه مدیریت فناوری اطلاعات، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1393/07/01
 2. تقوا محمدرضا، رودساز حبیب، دستنامه مدیریت فناوری اطلاعات، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1393/10/01
 3. تقوا محمدرضا، نوری الهه، هوشمندی کسب و کار (مفاهیم و طراحی و توسعه سیستم)، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1393/11/01
 4. تقوا محمدرضا، ونکی مونا، مدل پیاده سازی مدیریت امنیت فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری، تالیف، انتشارات ارمغان کوثر، 1394/07/01
 5. تقوا محمدرضا، ظهرابی مسعود، حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوب کوبیت، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1396/09/01

كتاب‌های ترجمه شده

 1. تقوا محمدرضا، حسن زاده نبی جان سعید، سیستم های اطلاعات تجاری، ترجمه، علوم رایانه، 1394/07/01

مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

 1. Taghva Mohammad Reza, Hosseini Bamakan Seid Mojhtaba, A data mining method for service marketing: A case study of banking industry, Journal of management science letters, 2011, 1, 2011/04/10 دانلود مقاله
 2. Taghva Mohammad Reza, Rahmani mohammad, A domestic model for successful implementation of enterprise resource planning (ERP) systems in Iranian manufacturing enterprises, Journal of management science letters, 2, 2012, 2012/01/01 دانلود مقاله
 3. Taghva Mohammad Reza, Majid far Farzan, Salami Seyyed Reza, A Conceptual Model for University-Industry Knowledge Transfer through Technology Intelligence Cycles and Social Networks: Multiple case study of Technology Transfer Projects, Asian Journal of Research in Marketing, 4, 9, 2014/01/01 دانلود مقاله
 4. Esmailzadeh Kanjani Hadi, Mohtarami Amir, Taghva Mohammad Reza, Classification and Comparison of Strategic Information Systems Planning Methodologies, International Journal of Enterprise Information Systems, 10, 1, 2014/01/01 دانلود مقاله
 5. Taghva Mohammad Reza, Khademi Bidhandi Hadi, Mehran Mona, Recognition And Prioritization Of Electronic Marketing Strategies In Virtual Market Places Through Utilization FTOPSIS In Iranian Pump Manufacturing Company (PUMPIRAN), Indian Journal of Scientific Research, 4, 4, 2014/05/01 دانلود مقاله
 6. Taghva Mohammad Reza, Ghandepasand Foomani Farzaneh, The effect of IT on information sharing and supply chain performance: Case study of automotive industry, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 1, 1, 2014/09/01 دانلود مقاله
 7. Hanafizadeh Payam, Taghva Mohammad Reza, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Information Technology Continuance Intention: A Systematic Literature Review, International Journal of E-Business Research, 12, 1, 2016/01/15 دانلود مقاله
 8. Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Taghva Mohammad Reza, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Abbasi Azar Abbas, Methodology of Existing Attitudes towards Valuation of Electronic Services (E-Services) in Technology Based Companies, INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 9, 7, 2016/02/16 دانلود مقاله
 9. Abbasi Azar Abbas, Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Taghva Mohammad Reza, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Methodology of Existing Attitudes towards Valuation of Electronic Services (E-Services) in Technology-Based Companies, INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 9, 7, 2016/03/01 دانلود مقاله
 10. Taghva Mohammad Reza, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Foad Fasihi, Evaluation of IT Service Management Based on ITIL Framework in Banks of Industry and Mine (Service Operation Processes), Asian Journal of Information Technology, 15, 2, 2016/04/01 دانلود مقاله
 11. Asadi Fard Reza, Tabatabaeian Seyyed HabibOlAllah, Bamdad Soufi Jahanyar, Taghva Mohammad Reza, A model for investigating the stability factors in formal science and technology collaborative networks: A case study of Iran, TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, ., ., 2016/08/06 دانلود مقاله
 12. Asadi Fard Reza, Tabatabaeian Seyyed HabibOlAllah, Bamdad Soufi Jahanyar, Taghva Mohammad Reza, A model for investigating the stability factors in formal science and technology collaborative networks: A case study of Iran, TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, ., ., 2016/08/06 دانلود مقاله
 13. Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Abbasi Azar Abbas, Taghva Mohammad Reza, Feizi Kamran, The validation model of electronic services (IT) in big non-profit institutions (case study of Tehran municipality), International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application, 9, 5-6, 2016/11/10 دانلود مقاله
 14. Hajiali Asgari Fateme, Tabatabaeian Seyyed HabibOlAllah, Taghva Mohammad Reza, Abolhasani Farid, Afffecting Factors on ITIL-Based Health IT Service Management (Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran), IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 17, 5, 2017/05/30 دانلود مقاله

پایان نامه/رساله کارشناسی ارشد

 1. Identifying the Effective Factors in Evaluation of Open Source Software., Reza Naghizadeh, Practical , Allame Tabataba'i University, 2009/03/21
 2. Evaluating People Attitude towards Environmental Impacts of Gasoline Rationing in Tehran, Zeinab Navardi, Practical , Allame Tabataba'i University, 2009/03/21
 3. ارتقا بهره وری در رنگ روغنی سفید براق( کارخانه پارسه الوان هاویلوکس سابق)، 1374/01/21
 4. افزایش بهره وری در تولید، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1374/07/01
 5. بانکهای اطلاعاتی....در حمل و نقل، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1374/11/01
 6. حسابداری شرکتهای آموزشی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/11/01
 7. بررسی عوامل موثر در استفاده از شبکه های اطلاع رسانی در شرکتهای تجاری، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1375/12/01
 8. انتخاب راه های کشور از روش AUP، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/01/01
 9. مدلسازی برای احتساب هزینه های پس از ساخت راهها در تصمیم گیری....، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/04/01
 10. موانع استقرار موفق سیستم های اطلاعاتی در ایران، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/08/01
 11. طراحی سیستم های اطلاعاتی خرید، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/11/01
 12. بررسی مدل های تجزیه و تحلیل سیستم های اطاعاتی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/11/01
 13. استراتژی it، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/11/11
 14. امنیت EC، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/12/23
 15. تجارت تهرونیا، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/01/18
 16. استراتژی کسب و کار، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/02/26
 17. بیمه الکترونیکی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/04/13
 18. فناوری در شرکت بیمه آسیا، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/04/16
 19. عوامل کلیدی در پیاده سازی بانکداری الکترونیک، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/01/30
 20. موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه اسیا و ارائه راهکار مناسب، علی سپهر جوان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/10/11
 21. بررسی نقش پارک های علمی و فناوری در نهادینه سازی ارتباط صنعت و دانشگاه(مطالعه موردی پارک علمی و فناوری پردیس)، رسول حیدری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/26
 22. مدل مناسب برای اندازه گیری سطح استفاده از فناوری اطلاعات در بنگاههای تولیدی کوچک(صنعت سیم و کابل به عنوان نمونه)، پژمان رضوی اردستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/30
 23. ارزیابی مدل جهت سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی...، عماد شهیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 24. انتخاب محصول بازار مناسب کسب و کار، محمد مصطفوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 25. ارزیابی آمادگی سازمانهای بیمه ایرانی برای پیاده سازی انبار داده ها، محمدصالح ترکستانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/03/19
 26. مدلی جهت سنجش میزان آمادگی سازمان برای پیاده سازی سیستم امنیت اطلاعات، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/06/31
 27. تاثیر پیاده سازی طرح جامع IT برشاخص های عملکرد دانش و اطلاعات درشرکت ایساکو، لیدا عبادی اصل، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/06/31
 28. رتبه بندی و انتخاب پیمانکاران در پروژه های it، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/06/31
 29. ارزیابی تاثیر پیاده سازی it، محمدمهدی کاشف، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/11/30
 30. تعیین جایگاه محصولات یک شرکت it....، امیر داوود صباغی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 31. سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری برای ارزیابی توانمندی...، علیزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 32. تاثیر کیفیت وب سایت بر رضایت مشتریان، احمد افخمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 33. تاثیر پیاده سازی طرح جامع it بر شاخص های عملکرد...، لیدا عبادی اصل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 34. سنجش مخاطرات بیرون سپاری پروژه های it، حسین صداقتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 35. راهکارهای کسب تکنولوژی سیستم های ERP، سینا شفیع پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 36. تدوین الزامات ره نگاشت توسعه نرم افزار متن باز(نمونه لینوکس فارسی)، محمد نقی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/25
 37. فناوری vsat، شوشتری زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 38. برنامه ریزی منابع تولید برق در شبکه برق ایران با استفاده از روشهای تصمیم گیری، سعید اردستانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 39. سنجش اثربخشی وب سایت گردشگری، رسول محمد علی پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 40. عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی پروژه ERP، مهدی ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 41. عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی پروژه های ERP برمبنای مدل چرخه عمر مورد گروه خودروسازی سایپا، مهدی ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/09
 42. تکنیک داده کاوی، سید مجتبی حسینی بامکان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/01
 43. نگرش سنجی پیامدهای محیطی سهمیه بندی بنزین در محدوده مرکزی تهران، زینب نوردی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/25
 44. نقش عوامل انسانی در حاکمیت فناوری...، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 45. شناسایی و تحلیل ابعاد مدیریت ریسک پی ام ...، امینی جاوید، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/01
 46. تحلیل فاصله ی مدیریت امنیت موسسه تحقیقاتی صنعتی مترا نسبت به استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ای زو 27001 با استفاده از رویکرد فازی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/31
 47. امنیت در سیستم های اطلاعاتی توسعه یافته با روش معماری سرویس گرا(SOA)، ماندانا ایزدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/31
 48. بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر تعداد مدیران میانی در سازمان های بازرگانی (مورد مطالعه شرکت بیمه ایران)، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/31
 49. امنیت در SOA، ایزدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/01
 50. ارزیابی اثر بخشی سیستم های اطلاعاتی بانک، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/09/08
 51. عوامل موثر بر پذیرش سیاست های امنیت اطلاعات توسط کارکنان در سازمان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/11
 52. عوامل موثر بر پذیرش سیاست های امنیت اطلاعات توسط کارمندان در سازمان، اقدس اسفندیار پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/11
 53. اولویت بندی معیارهای موفقیت وب سایتهای خودروسازان ایرانی، فاطمه بینش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/16
 54. عواملی موثر در موفقیت طرح های مهاجرت سازمانی به نرم افزارهای متن باز، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/18
 55. عوامل فنی موثر در الگوریتم موتورهای جستجو به منظور قرار گرفتن در وضعیت بهتر، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/18
 56. پیش بینی جریان مسافرت از شهر تهران به مقصد مازندران توسط شبکه های عصبی مصنوعی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/30
 57. رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش E...crm در بخش های مرتبط با مردم در سازمان بازرگانی استان تهران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/18
 58. چارچوب پذیرش ای سی آر ام در بخش های مرتبط با مردم در سازمان بازرگانی استان تهران، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/18
 59. رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش e-crm دربخش های مرتبط با مردم در سازمان بازرگانی استان تهران، فاطمه حسن زاده سیاهگورابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/18
 60. رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/09
 61. تحلیل فاصله ی وضعیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در موسسه تحقیقاتی صنعتی مترا بسبت به نسخه سوم استاندارد آی تی آی ال، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/12
 62. انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی همسو با استراتژی سازمان(مورد مطالعه مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت واسطه گری مالی)، عرفانه مومنی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 63. رابطه عوامل بازاریابی الکترونیک با وفاداری مشتری، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/17
 64. تحلیل فاصله مدیریت امنیت موسسه صنعتی مترا نسبت به استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001 با استفاده از رویکرد فازی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/17
 65. رابطه عوامل بازاریابی الکترونیکی با وفاداری مشتری، لیلا ضیایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/23
 66. رابطه بین میزان جامعیت برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک با میزان موفقیت آن در شرایط عدم اطمینان محیطی در شرکتهای تولید، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/24
 67. الزامات پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP: در شرکت های پیمانکار عمومی GC مورد مطالعه شرکت توسعه دو مپنا، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/29
 68. ارزش طول عمر مشتری با استفاده از روش های داده کاوی در بخش مشتریان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/30
 69. رابطه تکنولوژی با میزان احساس افراد از خرسندی مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های دولتی تهران، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/30
 70. ارزش طول عمر مشتری با استفاده از روش های داده کاوی در بخش مشتریان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/30
 71. انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی همسو با استراتژی سازمان، عرفانه مومنی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/15
 72. تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر رفتار مشترکین خانگی برق، نرجس محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/21
 73. رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم ژنتیک و سیستم خبره فازی مورد مطالعه: مشتریان حقیقی موسسه مالی و اعتباری قوامین، فریبا سادات حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/22
 74. سنجش امکان موفقیت سیستم های هوش تجاری با رویکرد BNP، امیر اشرفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/15
 75. رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از یک سیستم خبره فازی(شرکت توزیع و پخش البرز)، محمد برزده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/28
 76. طراحی مدل یکپارچه داده های منابع ناهمگن از طریق به کارگیری معماری خدمت گرا، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/30
 77. طراحی مدل یکپارچه داده های منابع ناهمگن از طریق به کارگیری معماری خدمت گرا، آزاده متحدین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/30
 78. تعیین و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی چارچوب ITIL با استفاده از رویکرد AHP فازی، پریسا گرامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/09
 79. تعیین و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی چارچوبITIL با استفاده از رویکرد AHP فازی مورد مطالعه بر روی سه سازمان ایرانی، پریسا گرامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/09
 80. عوامل موثر موفقیت پیاده سازی سیستم های هوش تجاری، خاطره فلاحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 81. تاثیر همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار بر کیفیت خدمات، مینا مظاهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 82. سنجش میزان آمادگی سازمان برای پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار، میلاد یداللهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 83. دسته بندی برنامه های کاربردی تلفن همراه برای ایجاد مدل کسب و کار، الهه نوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 84. انتخاب نرم افزار برنامه ریزی منابع بنگاه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای، سارا سارونی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 85. انتخاب نرم افزاربرنامه ریزی منابع بنگاه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای شرکت در صنایع فولاد ایران، سارا سارونی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 86. مدیریت الکترونیکی مشتریان E-crm، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 87. الگوی استقرار سیستم هوشمندی کسب و کار در مدیریت، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 88. شناسایی زیرساختهای مناسب فناوری اطلاعات در سازمانهای کوچک و متوسط، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 89. نقش پیاده سازی ITIL و ISMS در تداوم خدمات فناوری، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 90. ارائه چهارچوب پذیرش فناوریهای مرتبط با خدمات ارزش افزوده سیار از منظر تامین کنندگان خدمات، مهدی صالحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 91. سیستم ارزیابی هزینه های درمانی با استفاده از روش های داده کاوی، مستوره نوروزی اشلقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 92. سیستم پشتیبانی برای ارزیابی ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات، غلامرضا شیرزاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/15
 93. عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی میزان آمادگی استقرار مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی در فروشگاههای مجازی، گلریز جعفریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/24
 94. خدمات رایانش ابری در تلفن‌های همراه هوشمند، رضا کدیور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 95. طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در صنعت نرم افزار، دلنیا امیرعشایری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 96. زنجیره تامین، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 97. مهندسی مجدد در بانک صادرات، تدین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 98. بکارگیری it در scm غرب....، یاوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

پایان نامه/رساله دکتری

 1. یک الگوی بومی جهت پیاده سازی موفقیت آمیز سامانه های برنامه ریزی جامع در یک سازمان تولیدی ایران، محمد رحمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 2. الگوی بولی جهت پیاده سازی موفقیت آمیز ERP، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/28
 3. مدلی برای شکل گیری شبکه های پایدار همکاری علم و فناوری در ایران، رضا اسدی فرد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/03
 4. مدل سیستم نوآوری تکنولوژیک انرژی های تجدید پذیر در ایران، حسین اردستانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/09/11
 5. مدل موفقیت پروژه انتقال فناوری بین المللی در یک سازمان تسهیل گر انتقال فناوری در ایران، کمال محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/20
 6. طراحی مدلی جهت کشف تقلب در کسب وکارهای مبتنی بر بزرگ داده، طاها منصوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/07/27
 7. طراحی الگوی بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سلامت مبتنی بر چارچوبITIL، خانم حاجی علی عسکری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/02/04
 8. تبیین الگوی شبکه نوآوری در بخش دارویی ایران، بهمن کارگر شهامت، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/04/12

کسب جوایز فرهنگی

 1. لوح تقدیر از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، تقوا محمدرضا
 2. لوح تقدیر از انجمن علم پژوهشی مدیران فردا، تقوا محمدرضا

ارتباط با دکتر تقوا

آدرس
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه سوم، راهروی اساتید
تهران، ایران
شماره دفتر
02122611515
ایمیل
taghva@atu.ac.ir