آموزش COBIT 2019

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در طول سال‌های مختلف، چارچوب‌های بهروشی برای کمک به فرآیند درک، طراحی و پیاده­ سازی حاکمیت اطلاعات و فناوری بنگاه، توسعه و ارتقا یافته ­اند. COBIT® 2019 بر اساس بیش از ۲۵ سال از توسعه در این زمینه ارائه می ­شود و آن­ها را یکپارچه می ­سازد. این نسخه نه تنها بینش­ های جدیدی از علم را به هم پیوند می­ دهد، بلکه این بینش ­ها را به عنوان شیوه­ها عملیاتی می­ سازد.

1
رایگان!

آموزش COBIT 5

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

COBIT، چارچوبی برای حاکمیت و مدیریت اطلاعات و فناوری بنگاه است. اطلاعات و فناوری بنگاه بدین معنی است که بنگاه صرف نظر از اینکه پردازش اطلاعات و فناوری در کجای بنگاه رخ می‌دهد، این کار را برای دستیابی به اهداف خود در جایگاه مناسب قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، اطلاعات و فناوری محدود به واحد فناوری اطلاعات سازمان نیست، اما قطعا آن را در بر می­گیرد.

0
رایگان!