روال شرکت در سنجش بلوغ سازمان

دانلود فرم ارزیابی از این بخش

پر کردن فرم ارزیابی در Microsoft Word

کلیک روی شرکت در سنجش سازمان در این بخش

تکمیل اطلاعات کلی شرکت و تماس و آپلود فرم ارزیابی که قبلاً توسط کاربر پر شده

ثبت اطلاعات!

دریافت پیام در ایمیل وارد شده در بخش قبلی مبنی بر ارسال فرم و اطلاعات به مسئول مربوطه

دریافت پیامک اطلاع رسانی نتایج ارزیابی و ایمیل حاوی فایل ارزیابی و توضیحات مسئول مربوطه


مزیت 1

همسوسازی خدمات فناوری اطلاعات با نیازمندیهای جاری و آتی کسب و کار و مشتریانش

مزیت 2

بهبود کیفیت ارائه خدمات فناوری اطلاعات

مزیت 3

کاهش هزینه‌های پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات در درازمدت

مزیت 4

بهبود رضایت ذینفعان با بکارگیری روشهای حرفه‌ای و استاندارد ارائه خدمات فاوا

منتظر چه هستید؟
سازمان خود را به راحتی بسنجید!

شرکت در سنجش سازمان دانلود فرم ارزیابی

ما عاشق دوستان جدید هستیم!