آموزش ITIL4 DSV – پارت اول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

پیشبرد ارزش ذی اثران یا به اختصار DSV (Drive Stakeholder Value) به مباحث مرتبط با هدایت و راهنمایی ذی اثرن از طریق اصول و روش هایی جهت خلق ارزش مشترک می پردازد. نکته قابل ذکر این است که، این راهنما جنبه تجویزی نداشه و صرفا یک چارچوب جهت استفاده همگان می باشد.

 

0
رایگان!

آموزش ITIL4 DSV – پارت دوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

سفر مشتری” ایجاد کننده یک درک کلی از نقاط تماس و تعامل بین ارائه دهنده خدمت و استفاده کننده خدمت است. به صورت کلی یک تجربه انتها به انتها بوده که مشتریان خدمت با یک یا بیش از یک ارائه دهنده خدمت یا محصول از طریق تعاملات خدمت و نقاط تماس برقرار می­نماید. این سفر مشتمل بر 7 گام کلیدی است که شامل:

31
رایگان!