آموزش ITIL4 DPI – پارت اول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این ویدئو به  کتاب دوم از مجموعه کتابهای ITIL4 می‌پردازیم. این کتاب با عنوان Direct, Plan & Improve  راهبری، برنامه‌ریزی و بهبود در خدمات فناوری اطلاعات را محور تحلیل و تفسیر قرار می‌دهد. در این ویدئو پارت اول  کتاب شامل فصلهای یک و دو ارائه می‌شود. این فصول شامل مطالب زیر است:

  • نقش DPI درمدیریت محصول و خدمت و نیازمندی‌های جدید کسب‌وکارها
  • ادغام مدیریت با زنجیره ارزش انتها-به-انتها
  • ارائه تمامی نقش‌های سازمان با پشتیبانی از تعامل و ارتباطات مؤثر
  • همگرایی فناوری و کسب‌وکار برای ورود به دنیای دیجیتال همراه با تحول دیجیتال
0
رایگان!

آموزش ITIL4 DPI – پارت دوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این ویدئو به  کتاب دوم از مجموعه کتابهای ITIL4 می‌پردازیم. این کتاب با عنوان Direct, Plan & Improve  راهبری، برنامه‌ریزی و بهبود در خدمات فناوری اطلاعات را محور تحلیل و تفسیر قرار می‌دهد.

0
رایگان!