شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند خدمات موردنیاز خود را با تعیین شرح خدمات به گروه نوفا اعلام نمایند تا در اولین فرصت، جهت همکاری تماس حاصل گردد.

در این راستا، علاوه بر ارسال نامه رسمی یا ارسال فکس، می‌توانید درخواست خود را از طریق پست الکترونیک، به گروه نوفا اعلام نمایید.